آدرس:شیراز.شهرک حافظ.حیات۸درب ۳راست

تلفن:   ۰۹۱۷۷۱۴۴۴۰۸        ۰۷۱۳۶۵۰۳۲۴۵

ایمیل:    dayerezangii@gmail.com