نرم افزارهای موسیقی

نرم افزار سیبلیوس

نرم افزار سیبلیوس سیبلیوس قدرتمندترین نرم افزار نت نویسی و آهنگسازی استفاده از کامپیوتر طی چند دهه اخیر تاثیر شگرفی در پیشرفت فنون مختلف داشته است امکان ذخیره سازی و ویرایش اطلاعات،افزایش دقت و سرعت،ارائه خواندن ادامه...